Home > Citizens > Découvrir Québec > Saint-Roch > Old pictures > Fire in Saint-Roch

Fire in Saint-Roch

Point of interest : Fire in Saint-Roch

© Ville de Québec, 2018. All rights reserved.